Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2018 SRK/NZ/KWK J–M – 2265–11/18 – „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” w roku 2018” Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 SRK/NZ/KWK K-J–2265–05/18 Zakup przepompowni wraz z montażem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz” 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 SRK/NZ/CZOK–2265–25/18/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 KWK BD/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/KWK B – 2265-12A/18-Adaptacja budynku nadszybia i wieży szybowej szybu Andrzej IV pod wymagania samojezdnego górniczego wyciągu ratowniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-30A/18-Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/KWK W II-2265-04/18„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-22/18/19 Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/KWK J-M–2265–12/18 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2021r. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” Szczegóły