Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 CZOK/16/17 – Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia….. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 – Wykonanie projektu technicznego przełączenia… Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I – III Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza……. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-13/17 – „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy I”, „Zygmunt August II” i „Wentylacyjno – Podzsadzkowy” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK J-M/05/17 – Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-13/17 – Wykonanie projektów technicznych Szczegóły