Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.04.2017 SRK/TZ/KWK MY-2265-2/17 „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót wyszczególnionych obiektów budowlanych” Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Wstępne ogłoszenia informacyjne Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 KWK BD/06/17 – Budowa ciągu komunikacyjnego (schodów zewnętrznych) dla potrzeb adaptacji budynku administracyjnego (lampowni – stacji ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) na potrzeby łaźni górniczej i administracji Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 KWK P/ZC/01/17 „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” na 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-01A/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 CZOK/05/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-08/17/18 Dostawa gazów technicznych…. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-9/17 Aktualizacja dokumentacji pompowni głównego odwadniania na poz. 825m Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 CZOK/07/17 – „Likwidacja szybu „Ryszard” pompowni głębinowej „Porąbka-Klimontów” Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.” Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 KWK W/WR/02/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Wieczorek I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Wieczorek I”. Szczegóły