Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2018 KWK J-M/11/18 – Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA… Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 KWK J-M/12/18 Remont kapitalny wentylatora… Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 SRK/NZ/KWK S-2265-11/18 – Remont silnika typu SCDdm 134 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 KWK B/06/18 Likwidacja przedziału drabinowego ….. Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 KWK K-J/04/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Część I 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz. Część II 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz. 3. Estakada kablowa Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-9B/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-30/18 „Dostawa farb, silikonów, szkła wodnego i rozcieńczalników dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 SRK/NZ/KWK-2265-09/18-Wyburzenie przepompowni przy ul. Worpie 47 w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 KWK K-J/03/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik w km 17,000 – 18,500 – tor nr 1 i tor nr 2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 KWK A/03/18 Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie” Szczegóły