Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2018 CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 SRK/NZ/KWK–2265–7/18 Podłączenie budynku archiwum w Zabrzu przy ul. Sikorskiego 4 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 KWK K-J/02/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,100 – 2,300 – tor nr 1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-29/18 Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 SRK/NZ/KWK K-J–2265–3/18 Wykonanie przełączenia zasilania elektrycznego budynków kompleksu BHP, budynku centrali telefonicznej, budynku stacji ratowniczej oraz budynku warsztatu elektrycznego i mechanicznego bezpośrednio do dystrybutora energii „Tauron Dystrybucja” dla SRK S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz”, 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-11/18 Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -„Dostawa materiałów drewnianych” Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-31/18 „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły