Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–05/18 Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych oraz tlenomierzy dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 CZOK/06/18 Dostawa armatury… Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG… Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 KWK K/04A/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” Szczegóły