Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –34/17 Projekt techniczny zmian w magistralnej sieci teletechnicznej w związku z planowaną likwidacją wyrobisk dołowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 SRK/TZ/KWK K-2265-03/17 – Wymiana liny wyrównawczej okrągłej Ø 47 mm… Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-04/17 Wykonanie projektów likwidacji oraz kosztorysów szybu „Południowego” i szybu IV Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-11/17 „Wykonanie dwóch kwartalnych badań i ocen stanu technicznego obudowy szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-39/17 – „Dostawa szelek bezpieczeństwa” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. Szczegóły
Akty prawne 28.07.2017 „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 27.07.2017 KWK A/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług dyspozytorskich oraz usług w zakresie łączności ogólnozakładowej, dyspozytorskiej i systemów bezpieczeństwa dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły