Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2018 KWK K/06/18 – Dostawa środków ochrony indywidualnej……… Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-11A/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody …” Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-13A/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże Dary” w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-10A/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rekultywacji osadnika centralnego – komory B, wraz z terenami przyległymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–14A/18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże-Dary” w oddziale leśnym 163g Leśnictwa podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-9A/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże Dary” w oddziale leśnym 185j, k, l, m, n Leśnictwa Podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 KWK M/04/18 Dokumentacja geologiczna:………….. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 CZOK/18/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 SRK/NZ/KWK– 2265 –8/18 „Badanie okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz aparatury łączeniowej silnoprądowej i transformatorów olejowych 20/6/0,4kV zlokalizowanych w podstacji transformatorowo-rozdzielczej 20/6/0,4 kV w budynku przy ul Rymera w Rybniku” dla Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2018 KWK K/11/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Szczegóły