Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.05.2018 SRK/NZ/CZOK–2265–20/18 Modernizacja układu zalewania agregatów głębinowych na pompowni głębinowej „Gliwice” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 SRK/NZ/KWK C–2265–23/18 Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 CZOK/02A/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-13/18-„Dostawa dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-07/18Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK K/18A/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy……. Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 KWK W/WR/02/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” na okres realizacji 2 m-cy Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 KWK W/WR/01/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły