Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–11/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej …” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 KWK C/08A/18 Roboty szybowe …. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 KWK C/02/18 Remont dachu… Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-20/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla, lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–12/18 Przygotowanie do kontroli lin nośnych i wyrównawczych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK B–2265–03B/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-08/18 Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 SRK/NZ/CZOK– 2265 –13/18 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 SRK/NZ/KWK -2265-04/18 – „Wykonanie badań ilości i jakości materiału…” Szczegóły