Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.07.2019 RO-P-0058-19 Kurs kadrowo-płacowy dla SRK S.A. Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 RO-WI-0004/19 Wynajem agregatu prądotwórczego dla zasilania urządzeń będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 RO-WII-0027/19 Sprawdzenie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 R-P I-0010/19-Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 RO-BD-0031/19 Zakup elastomerów do wpustów kablowych producentów Belma i Apator do stosowania w zakładach górniczych. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 RO-WII-0026/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 R-B-0008/19„Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 R-AZM -0009/19 – Część I: Remont dachu komórek gospodarczych….Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym… Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-27/19 „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 RO-RY-0018/19 „Dostawa materiałów wykończeniowych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I”potrzebnych do adaptacji budynku lampiarni na potrzeby biurowe.” Szczegóły