Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.07.2019 R-AZM -0009/19 – Część I: Remont dachu komórek gospodarczych….Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym… Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-27/19 „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 RO-RY-0018/19 „Dostawa materiałów wykończeniowych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I”potrzebnych do adaptacji budynku lampiarni na potrzeby biurowe.” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 R-CZOK-0033/19 „Dostawa części do HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi . Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 ZP-AZM-0005/19 – „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Szewczyka 6 w Sosnowcu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 1 w Czeladzi. Część III w budynku mieszkalnym ul. Ligonia 17/1 i 2 w Sosnowcu. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 ZP-M-0013/19 Remont pomp zatapialnych typu: P1BA – 3 szt. oraz P2BA – 12 szt. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 ZP-AZM-0003/19 – „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym: Część I przy ul. Jana Pawła II 20ABC w Siemianowicach Śląskich Część II przy ul. Granitowa 1ABC w Siemianowicach Śląskich Część III przy ul. Granitowa 2ABC w Siemianowicach Śląskich Na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszakowych w Bytomiu.” Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 RO-CZOK-0032/19 Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót do „Dokumentacji projektowej na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”. Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 ZP-CZOK-0013/19 „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 RO-M-0020/19 – Dostawa ręcznej praski hydraulicznej oraz prasy szybko zaciskającej o napędzie nożnym wraz z osprzętem” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły