Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-66/17/18 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum. Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 SRK/NZ/KWK BD – 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 KWK C/30/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II, III, IV, V CZĘŚĆ Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 KWK M/10/17/18 – Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych Szczegóły