Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.05.2017 KWK M/01/17„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 KWK C/16/17 Remont rozruszników Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 CZOK/24/17 – Dostawa części do pomp dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-17/17 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK SA oddz. KWK Centrum w 2017 roku” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 SRK/TZ/KWK M– 2265–70A/16/17 – Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11  w Paniówkach” … Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 SRK/TZ/KWK K-2265-01/17 – „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK MY/06/17 – Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem w SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym Szczegóły