Typ Data Tytuł
Artykuł 02.05.2018 KWK W/WR/01/18 – Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/02/18 – „Zakup energii elektrycznej dostarczanej z rozdzielni 6 kV GSZ-GK stanowiącej własność spółki ZEC S.A. Katowice do obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/04/18 – „Dostawa energii cieplnej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 KWK W/WR/03/18 – „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” zasilanego na średnim napięciu z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–12A/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-02A/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–14/18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże-Dary” w oddziale leśnym 163g Leśnictwa podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 KWK M/03A/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-9/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej …. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-18/18-„Dostawa śrub i nakrętek ”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły