Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.04.2018 KWK M/03A/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-9/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej …. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-18/18-„Dostawa śrub i nakrętek ”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK MY– 2265 –1/18 Utrzymanie pozostałych obiektów KWK „Mysłowice” Zadanie: Zabezpieczenie (zamurowanie) drzwi okien budynku maszyny wyciągowej przy szybie „Łokietek” i budynku elektrowni, dla doraźnego zabezpieczenia przed kradzieżami i przystosowanie pomieszczeń w budynku elektrowni na cele posterunku ochrony dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C–2265–19/18 Świadczenie usług serwisowych Część I zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ 30 prod. FAMUR S.A. Część II zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–11/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej …” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 KWK C/08A/18 Roboty szybowe …. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 KWK C/02/18 Remont dachu… Szczegóły