Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK MY– 2265 –1/18 Utrzymanie pozostałych obiektów KWK „Mysłowice” Zadanie: Zabezpieczenie (zamurowanie) drzwi okien budynku maszyny wyciągowej przy szybie „Łokietek” i budynku elektrowni, dla doraźnego zabezpieczenia przed kradzieżami i przystosowanie pomieszczeń w budynku elektrowni na cele posterunku ochrony dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C–2265–19/18 Świadczenie usług serwisowych Część I zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ 30 prod. FAMUR S.A. Część II zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–11/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej …” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 KWK C/08A/18 Roboty szybowe …. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 KWK C/02/18 Remont dachu… Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-20/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla, lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–12/18 Przygotowanie do kontroli lin nośnych i wyrównawczych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK B–2265–03B/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach Szczegóły