Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 KWK C/11/18 – „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 KWK MY/WR/09/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” w Mysłowicach przez Polską Grupę Górniczą S.A. KWK „Mysłowice- Wesoła” Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 KWK M/05/18 Likwidacja szybu III wraz z przynależną infrastrukturą…….. Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 BZ/ZC/02/18 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-31/18 „Pomiar deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I”. Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 KWK J-M/10/18 Dostawa i montaz oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania … Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/KWK S-2265-2265-1/18 „Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/CZOK– 2265 –10/18 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń III CZĘŚCI Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-18/18-Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wycena dot.wymiany części infrastruktury sieci LAN…… Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły