Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/CZOK– 2265 –10/18 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń III CZĘŚCI Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-18/18-Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wycena dot.wymiany części infrastruktury sieci LAN…… Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-13A/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 KWK M/06/18 – „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-07/18Dostawa schodów górniczych metalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział CZOK w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-05/18 Remont zawieszeń liny nośnej typu SADEX WLK 6 dla Oddziału CZOK w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-04/18 Wymiana przekładników prądowych w polu dopływowym STR 6/0,5/0,4/0,23 kV pompowni głębinowej „Paryż”. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części Szczegóły