Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2018 KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 – „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników …” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 CZOK/01A/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-25/18- Wykonanie optymalizacji sieci sejsmologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej geometrii do planu robót górniczych Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy… Szczegóły