Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–12/18 Doraźne udrażnianie i czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-11/18-Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej….dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania … Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 SRK/NZ/KWK B – 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … Szczegóły
Akty prawne 14.04.2018 KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 AZM/03A/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu Szczegóły