Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.10.2017 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 – Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 KWK M/11/17 – „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… Szczegóły