Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/KWK K – 2265-14/18 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych…” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 KWK K/04/18 Obsługa powierzchni składowych… Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 SRK/NZ/KWK C–2265–10/18 Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Część I – Dostawa cementu portlandzkiego, Część II – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK B–2265–06/18 Likwidacja elementów sztucznego dna szybu w szybie Andrzej III na przedziale wschodnim pod poziomem 512m dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-09/18 „Pomiary geodezyjne na terenach przemysłowych głównego zakładu górniczego i terenie szybu Witczak KWK „Centrum” wraz z pomiarami urządzeń wyciągowych”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–05/18 Dostawa przyrządów pomiarowych wielogazowych oraz tlenomierzy dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 CZOK/06/18 Dostawa armatury… Szczegóły