Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.06.2016 BZ/06/16 – „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 BZ/05/16 – Określenie wartości rynkowej składników majątku Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 KWK K-J/01/16 Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Cz. I-III Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 KWK C/13/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich… Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 KWK BD/11A/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń… Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 SRK/TZ/KWK C–2265-11/16 – Świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 SRK/TZ/CZOK– 2265 -27/16 – ,,Inwentaryzacja tras kabli 6 kV zasilających obiekty na powierzchni” dla Pompowni ,,Siemianowice” i ,,Jan Kanty” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2016 „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Centralnego Zakładu Odwadnia Kopalń Część II: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Centrum” Część III: CZOK/16A/16/17- Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-12/16 Dostawa betonitów chodnikowych Szczegóły