Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2018 CZOK/06/18 Dostawa armatury… Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/AZM -2265-02/18 – „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana…” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-05/18Wykonanie przebudowy zasilania 500 V Stacji Uzdatniania Wód Dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 SRK/NZ/KWK C -2265-04/18 – „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo- gumowych typu SAG… Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 KWK K/04A/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 KWK J-M/08/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Analiza powietrza kopalnianego, Część II – Określenie stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle, Część III – Pomiar i określenie zapylenia powietrza na stanowiskach pracy pyłami szkodliwymi dla zdrowia, Część IV – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część V – Precyzyjna analiza chromatograficzna powietrza kopalnianego, Część VI – Badania wód dołowych, Część VII – Badania wód powierzchniowych opadowych i dołowych przepompowywanych na powierzchnię” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 KWK B/02/18 Przebudowa pompowni P1 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2018 AZM/05/18 – „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice” Szczegóły