Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2018 CZOK/05/18 Roboty budowlane… Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych …. Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-04/18-Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A.Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 SRK/NZ/KWK M– 2265 –27/18 Wykonanie usług serwisowych w 2018 roku systemów dyspozytorskich produkcji EMAG Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-17/18-Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne złoża”Makoszowy” w związku z zamierzoną zmianą pozimu odwadniania Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-06/18 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO i/lub Część II: Świadczenie usług serwisowych” układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS i/lub Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 SRK/NZ/KWK-2265-03/18 – „Likwidacja elektroenergetycznej linii przesyłowej Bojszowy” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 SRK/NZ/KWK J-M-2265-04A/18-Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracow.KWK Jas-Mos Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 KWK J-M/07/18/19- „Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii urządzeń elektrycznych, linii kablowych, zabezpieczeń dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”” w latach 2018, 2019.” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-03A/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach Szczegóły