Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.03.2018 SRK/NZ/KWK M– 2265 –19/18 Wykonywanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 SRK/NZ/KWK-2265-2/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części: Część I – Wola, Część II – Czechowice – Dziedzice; Część III – Lędziny; Część IV – Bieruń; Część V – Jaworzno, Część VI – Gliwice; Część VII – Zabrze i Ruda Śląska; Część VIII – Bytom; Część IX – Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz Radlin Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 KWK C/04/18 Budowa nowej rozdzielni 6kV… Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-05/18Wykonanie operatów wodnoprawnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –07/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem … Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” Szczegóły