Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.03.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-05/18Wykonanie operatów wodnoprawnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –07/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem … Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … Szczegóły
Akty prawne 01.03.2018 KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Szczegóły