Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 – „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania…… Szczegóły
Akty prawne 23.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w nieruchomościach Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach przy ul. Dworskiej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 KWK MY/02/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 KWK K/02/18 – „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział północny. Część II: Wymiana jednego kompletu zawieszeń nośnych czterolinowych wielkość 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedziału zachodniego. Część III: Wymianę dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu III. Szczegóły