Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2019 SRK/KWK C-TM/ZO – 2265-26/19 ,,Serwis urządzeń przyszybowych’’ Szczegóły
Akty prawne 18.07.2019 R-MW-0010/19-1-1 – „Dostawa ręcznych anemometrów” Szczegóły
Akty prawne 18.07.2019 Wydruk i dostawa książek kontroli i książek raportowych dla Ruchu Zakładu Górniczego, dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2019 R-P-0005/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2019 R-MW-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim – Projekty budowlano – wykonawcze dla SRK S.A. Oddział Mysłowice Wesoła I. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2019 R- S–0015/19 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych” dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” RO-MW-0022/19 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 RO-JM-0040/19 – Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Dostawa książek i druków dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. RO-MW-0021/19 Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 RO-JM-0039/19 – Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2019 r. Szczegóły