Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.08.2016 CZOK/56/16/17 Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 CZOK/52/16/17 Opracowanie dokumentacji wykonawczych modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Gigant” wraz ze zmianą zasilania obiektów podstawowych Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK C/18/16/17 „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 KWK C/21/16 – „Zakup kontenerowej wytwornicy azotu dla SRK S.A. w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 KWK A/01A/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Anna” Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 CZOK/47/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na wysokim napięciu… Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK BD/19/16 – „Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz fragment działki nr 211/13” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/54/16 Wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy górniczego wyciągu pomocniczego w szybie „Zygmunt August II” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK M/45/16/17 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/40A/16 – „DostawA urządzeń elektromechanicznych i sprzętu i dielektrycznego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopal Szczegóły