Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.02.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 KWK J – M/02/18 – Projekt techniczny likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”… Część I, II, III, IV Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 KWK M/02/18 Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II… Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 KWK J-M/18B/17/18Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 AZM/01/18- „Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V Szczegóły
Akty prawne 15.02.2018 znak sprawy:SRK/NZ/KWK C-2265-02/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 KWK C/03/18 Roboty górnicze …. Szczegóły