Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.07.2017 KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 KWK C/24/17 – „Przebudowa sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06B/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. Szczegóły