Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.01.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–05/18 Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności w 2018r. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –04/18 Zadanie I: ”Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900; Zadanie II: „Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej” w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T Szczegóły
Akty prawne 24.01.2018 KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 24.01.2018 SRK/NZ/BZ-2265-60A/17/18 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 KWK C/43A/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 SRK/NZ/KWK K-J -2265-1/18 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli … Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-74/17/18Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 KWK K/16/17/18 – „Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. Szczegóły