Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2018 SRK/NZ/AZM -2265-12/17/18 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej … Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-34/17/18 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-16/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-14/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód… Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. Szczegóły