Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2018 SRK/NZ/KWK K-J -2265-1/18 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli … Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” Szczegóły
Akty prawne 22.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-74/17/18Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 KWK K/16/17/18 – „Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 SRK/NZ/AZM -2265-12/17/18 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej … Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-34/17/18 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-16/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” Szczegóły