Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód… Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –02/18 Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK M–2265–1/18 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-2/18 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły