Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-38/17 – „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych – Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 KWK BD/12/17 – „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK -2265-37/17 – „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK W I–2265–02/17 „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły