Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-3/18 Wykonanie projektu technicznego rozbiórki wraz z kosztorysem pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu” dla SRK. S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń… Szczegóły
Akty prawne 08.01.2018 SRK/NZ/BZ-2265-60/17/18Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-13A/17/18 Usłułgi zimowego utrzymania dróg, chodników,placów i parkingów w 2018r na terenie SRK S.A. Oddz. KWK Krupiński w Suszcu Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –19/17/18 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego. Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-17/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 SRK/NZ/KWK K– 2265 –16/17/18 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów Xam-5600 produkcji Drager dla potrzeb ruchowych Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…) Szczegóły