Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 CZOK/WR/02/17/18″Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 BZ/03/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem… Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki…. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej….. Szczegóły