Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2017 SRK/NZ/KWK K-J-2265-05/17/18- Ochrona terenów,obiektów i mienia Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 SRK/NZ/KWK J-M-2265-20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Jas-Mos” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 SRK/NZ/KWK B-2265-11/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Brzeszcze – Wschód” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 SRK/NZ/KWK-2265-13/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-35/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Makoszowy” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 SRK/NZ/KWK BD-2265-19/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Boże Dary” od 01 stycznia do 28 lutego 2018r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 SRK/NZ/CZOK-2265-58/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 SRK/NZ/KWK MY-2265-7/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Mysłowice” na styczeń i luty 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy….. Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych….. Szczegóły