Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.01.2017 SRK/TZ/BZ-2265-02/17- „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie wraz z inwentaryzacją termiczną obiektu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 KWK J-M/WR/03/16/17/N – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój” Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 KWK C/WR/03/15/16 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem … Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 KWK C /02/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I – XI Szczegóły
Akty prawne 18.01.2017 KWK BD/28/16/17/N- Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu Czułów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-05/16/17 Dostawa prowadnic tocznych dla naczyń wyciągowych Szczegóły
Akty prawne 17.01.2017 SRK/TZ/KWK MY-2265-01/17 Świadczenie całodobowych usług medycznych Szczegóły
Akty prawne 13.01.2017 BZ/WR/03/16/17/N – Zawarcie umowy o „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”. Szczegóły
Akty prawne 13.01.2017 KWK C/WR/03/16/17 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 SRK/TZ/AZM-2265-12/16/17 Roboty dekarsko blacharskie remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 18… Szczegóły