Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.12.2017 KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 AZM/08/17/18 – Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków” Część II: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/NZ/BZ–2265–52/17 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 SRK-NZ-BZ -2265-54-17-Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. w 2018 r. Szczegóły