Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2017 KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. Szczegóły