Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 KWK K/14/17/18 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 KWK J-M/WR/05/17/18 – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 KWK K/15/17/18 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych Szczegóły