Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2017 KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK BD -2265-06-17 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya Żeleńskiego” dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-20/17 „Dostawa 2 zestawów transportowych do transportu ręcznego z natychmiastowym hamowaniem wraz z koszami transportowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ….. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Szczegóły