Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 CZOK/WR/04/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych … Szczegóły