Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-47/16 – Dostawa pian fenolowych … Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 –50/16 – Świadczenie usług na wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego… Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego…. Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265-51/16- „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu z podziałem na części dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” az z elementami do zabudowy) Część II – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 90º 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część III – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 120º 1,6 Mpa (wraz z elementami do zabudowy) Część IV – dostawa trójników kołnierzowych DN 250/273,0×5,0 PN16 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część V – dostawa zasuw DN 250 PN 16 Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 BZ/11/16/N-Dostawa sprzętu komputerowego… Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/16 – Dostawa odzieży… Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 CZOK/57/16/17/N – Urządzenia systemu łączności…. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-46/16 – „Dostawa rur PE DN 300 wraz z osprzętem do montażu” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK B-2265-04/16 – „Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu wraz z analizą oraz badanie i ocena geometrii obudowy szybu Andrzej III dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód. Część I: Badanie rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu wraz z analizą. Część II: Badanie i ocena geometrii obudowy szybu.” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-76/16Dostawa tlenomierzy oraz przyrządów pomiarowych wielogazowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Szczegóły