Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.11.2017 CZOK/WR/04/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2017 SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych … Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-66/17/18 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum. Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 SRK/NZ/KWK BD – 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II Szczegóły