Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.11.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-11A/17- Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 KWK K/11/17/18 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania ….” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 SRK/TZ/BZ -2265-41/17 – Dostawa oprogramowania komputerowego… Część I – VII Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 SRK/TZ/AZM-2265-11/17/18 „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce”. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 KWK C/34/17/18 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 SRK/TZ/CZOK–2265–54/17 – „Dostawę sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 KWK B/06/17 – „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. nr 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach” Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-16/17 „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-15/17 „Dostawa pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły