Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.07.2017 CZOK/33/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 KWK K/03/17 Wykonanie 10 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-11/17 – Naprawa i serwis urządzeń przyszybowych Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 KWK P/04/17 – „Wykonanie projektów likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 BZ/03A/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły