Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.10.2017 SRK/TZ/KWK B–2265–09/17/18 – „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 … „ Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 CZOK/47/17 Wykonanie korka hydroizolacyjnego… Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 KWK K/10/17/18 – Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia … dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych…. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego …. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego …. Szczegóły