Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.10.2017 KWK BD/20/17 – Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary” : Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 CZOK/21A/17 – Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 KWK J M/15/17 Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu – Zdroju wraz z transportem Część I: Dostawa rur i kształtek stalowych Część II: Dostawa elementów złącznych Część III: Dostawa uszczelek Część IV: Dostawa elementów zawieszenia rurociągów Część V: Dostawa armatury Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-58/17- Wykonanie dokumentacji tech. – kosztorys. Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-51/17 – „Dostawa schodów górniczych metalowych” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 SRK/TZ/KWK C–2265–59/17 – ,,Zabudowa systemu łączności iskrobezpiecznej w szybie Staszic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-52/17- „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13A/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 SRK/TZ/KWK W-2265-08/17 – „Wykonanie badań, przeglądów, napraw i pomiarów urządzeń energetycznych będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 KWK/04A/17/18 Usługi w zakresie sprzętu ciężkiego Szczegóły