Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 – Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Szczegóły