Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-26/17 – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończenie i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06A/17 – „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-05/17 Likwidacja pozostałości infrastruktury technicznej Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych IV Części dla SRK S.A. O/CZOK Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2017 CZOK/WR/02/17/18″Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły