Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.10.2017 CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 – Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 KWK M/11/17 – „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 – „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” Szczegóły