Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2017 KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 – „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 AZM/05/17 – Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w Wojkowicach. Część II: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Cyryla Metodego 16, ul. Zabrzańskiej 130, ul. Krańcowej 4, ul. Krańcowej 8, ul. Krańcowej 2, w Bytomiu oraz remont instalacji odgromowej ul. Artura 7 A i 7 B w Radzionkowie oraz w Zabrzu przy ul. Puszkina 8. Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły