Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2017 KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 CZOK /36/17 – „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 KWK B/05/17 – Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2… Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci….. Szczegóły