Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/17- Wymiana odłączników podstacji GST 110/6 kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-12/17/18- „Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju.” Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 KWK A/07/17/18- Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” wraz z wyposażeniem: Etap I – demontaż wyposażenia wieży, Etap II – rozbiórka wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-08B/17- Świadczenie usług precyzyjne próby powietrza Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-18/17 „Sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu pn.: „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudowa napowietrznej linii 110 kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29” umożliwiającej złożenie wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę Nr 104/416 wydanego przez Wojewodę Śląskiego dnia 24 sierpnia 2016r..” Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 CZOK/34A/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Dostawa elementów drogi transportu- Pompownia stacjonarna „Dębieńsko” Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09A/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 29.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-25A/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” Szczegóły
Akty prawne 29.08.2017 CZOK/42/17 Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 28.08.2017 CZOK/28A/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „ Szczegóły