Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 CZOK/14A/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 KWK C/25A/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-10/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się stanu zagrożeń wentylacyjnych dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dołowych w 2017r. ” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-17/17 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczna oraz doborem środków ochron indywidualnych dla hałasu i wibracji) pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 SRK/TZ/BZ-2265-18/17 Dostawa kalendarzy na 2018 rok dla…… Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 KWK BD/17/17 „Likwidacja budynków łaźni górniczych zlokalizowanych w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK W-2265-05/17 Dostawa środków ochrony indywidualnej….. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 CZOK/30A/17- „Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,, Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-37A/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Szczegóły