Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.02.2017 KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK J-M/WR/01/17 – „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie – Zdrój ”. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK M/03/17 Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-02/17 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-01/17 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A… Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-01/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017”. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/17 „Projekty budowlane rozbiórek 20 obiektów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK Jas-Mos. Szczegóły