Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2019 Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” przy ul. Górniczej 1 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 SRK/KWK C-TIPG/ZO-2265-12/19 „Dostawa podzespołów komputerowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 RO-BD-0014/19-1 „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 ZP-JM-0005/19 – „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno – cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 RO-P-0019/19 Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej STIHL FS 91 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 R-PI-0008/19 – „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu „Julian I” wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 R- C–0006/19-1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 R-BZ-0006/19 „Świadczenie usług hostingowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 R-CZOK-0009/19 „Naprawa kabla 6 kV relacji: rozdzielnia 6 kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6 kV R-02 pole nr 3 dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 26.03.2019 KWK C/25B/18/19 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Szczegóły