Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2016 CZOK/39/16 – „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-03/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/AZM-2265-3/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej,….. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/KWK c-2265-05/16 „Dostawa rur tkaninowo – gumowych RTG z kołnierzem dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-14/16 Dostawa materiałów budowlanych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-33/16 -„Dostawa 30 sztuk aparatów ucieczkowych” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-26/16 Dostawa mieszanek wzorcowych wraz z butlami i reduktorami Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 KWK R/03A/16 – Dokumentacja hydrogeologiczna… Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-34/16- „Dostawa baterii i akumulatorów” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 KWK M/32/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów: Szczegóły