Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-41/17 Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej” Część II: Remont pomieszczeń działu TMG, TSG oraz TLP w budynku Dyrekcji Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –11/17 – „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych….. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły