Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych….. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego…” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 SRK/TZ/CZOK -2265-31/17 – „Naprawa lin stalowo–gumowych” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły