Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 – Analizy fizykochemiczne… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 KWK C/02A/16 – Transport… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 CZOK/28/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Szczegóły
Akty prawne 16.04.2016 CZOK/17/16 – Część I: „Dostawa pompy” Część II: „Dostawa pomp zatapialnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2016 KWK C/07/16 – „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/10/16 – Dostawa ciągnika akumulatorowego … Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 AZM/05/16 – Roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji … Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… Szczegóły