Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.01.2017 KWK C/WR/03/16/17 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 SRK/TZ/AZM-2265-12/16/17 Roboty dekarsko blacharskie remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 18… Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-19/16/17 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary” w 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 KWK J-M/WR/01/16/17/N – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 KWK P/WR/01/17 – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. … Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-1/17 – „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 – 8+700 – opracowanie dokumentacji” Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 CZOK/WR/05/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2017 AZM/09/16/17/N- Część I: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza Część II: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów) Szczegóły
Akty prawne 09.01.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2017 SRK/TZ/KWK MY-2265-8/16/17 Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły