Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2017 KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-03/17 Dostawa lamp górniczych oraz ładownic Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-12/17 – „Przeprowadzenie analizy mającej na celu optymalizację ilości przepływającego powietrza przed i po likwidacji szybu wentylacyjnego Witczak… Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-02/17 „Wykonanie projektu technicznego rozbiórki przybudówek budynku stacji wymienników ciepła wraz z rampą w Zabrzu przy ul. Szybowej (działki nr 200/15 i 201/15) oraz wykonanie zaprojektowanych robót rozbiórkowych” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK J-M/10/17 Remont wentylatorów głównych przy szybach Jas IV oraz Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-04/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania sie zagrozenia metanowego dla okreslonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-06/17 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 KWK MY/05/17 Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Szczegóły