Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-39/17 – „Dostawa szelek bezpieczeństwa” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. Szczegóły
Akty prawne 28.07.2017 „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 27.07.2017 KWK A/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług dyspozytorskich oraz usług w zakresie łączności ogólnozakładowej, dyspozytorskiej i systemów bezpieczeństwa dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2017 CZOK/33/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 KWK K/03/17 Wykonanie 10 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-11/17 – Naprawa i serwis urządzeń przyszybowych Szczegóły