Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.07.2017 KWK K/03/17 Wykonanie 10 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-11/17 – Naprawa i serwis urządzeń przyszybowych Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 KWK P/04/17 – „Wykonanie projektów likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 BZ/03A/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 21.07.2017 KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” Szczegóły