Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 KWK C/24/17 – „Przebudowa sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 20.07.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06B/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 KWK C/25/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 KWK BD/15/17/18 Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu II …. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-29/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania Szczegóły