Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2016 SRK/TZ/KWK M–2265–70/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym….” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 KWK C/19A/16/17/N – „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-62/16/17 – „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-43/16 – „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-61/16/17Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 KWK R/07/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-52/16 Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu….. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 SRK/TZ/BZ–2265–44/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 SRK/TZ/KWK–2265–16/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-07/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Szczegóły