Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06B/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 KWK C/25/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 KWK BD/15/17/18 Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu II …. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-29/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-39/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Woźniaka 34 w Bytomiu” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-04A/17 Dostawa urządzeń pomiarowych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 SRK/TZ/BZ-2265-09/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek I” i KWK „Krupiński”… Szczegóły