Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-39/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Woźniaka 34 w Bytomiu” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-04A/17 Dostawa urządzeń pomiarowych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 SRK/TZ/BZ-2265-09/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek I” i KWK „Krupiński”… Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 SRK/TZ/KWK W-2265-04A/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 KWK W/02/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych, Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 KWK C 08A/17- Świadczenie usług związanych z wyk.precyzyjnych prób Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 KWK BD/14/17 Wykonanie tam … Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 KWK J-M/11/17 „Kompleksowa obsługa łaźni górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 CZOK 03/17/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej……. Szczegóły