Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2016 KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265-56/16/17 Dostawa gazów technicznych…. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-06/16/17-„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265 -48/16 Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej….. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 KWK R/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych na terenie szybu „Barbara” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-09/16/17 – Dostawa odzieży… Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 BZ/12/16/17/N – Świadczenie usług pocztowych … Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/CZOK–2265–60/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 – „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 CZOK/WR/04/16 – „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” Szczegóły