Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2017 SRK/TZ/KWK W-2265-04A/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 KWK W/02/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych, Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 KWK C 08A/17- Świadczenie usług związanych z wyk.precyzyjnych prób Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 KWK BD/14/17 Wykonanie tam … Szczegóły
Akty prawne 10.07.2017 KWK J-M/11/17 „Kompleksowa obsługa łaźni górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 CZOK 03/17/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej……. Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 CZOK/11A/17 Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 – „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 SRK/TZ/AZM-2265-06/17.: „Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Szczegóły