Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 CZOK/15/17 – Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I – VI Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 AZM/02/17/18 -„Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-38/17 – „Dostawa masywów gumowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych – Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 KWK BD/12/17 – „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK -2265-37/17 – „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Szczegóły