Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK W I–2265–02/17 „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-26/17 – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończenie i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06A/17 – „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” Szczegóły