Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.04.2017 KWK K/01/17 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalna Węgla Kamiennego „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK K/WR/03/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Krupiński”… Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK B/03/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-17/17 „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybów.” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 KWK J-M/01/17 ” Dostawa i montaż rurociągu odmetanowania na poziomie -240″ dla Spólki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 KWK C/08/17 – „Zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu i w szybie Budryk, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu Budryk oraz modernizacja pól kablowych w rozdzielni głównej 6 kV” dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-07/17 – Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70… Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 CZOK/06/17/18 „Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych. Zadanie nr 2: Projekt techniczny likwidacji pozostałych naziemnych i podziemnych budowli górniczych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-14/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK” Szczegóły