Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2017 CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK W I–2265–02/17 „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-26/17 – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończenie i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06A/17 – „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-05/17 Likwidacja pozostałości infrastruktury technicznej Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK „Jas-Mos” Szczegóły